17 zalet książki

1.    Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo.
Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

2.   Książka rozwija myślenie.
Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.

3.   Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.

4.   Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim,o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

5.   Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii.
Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

6.   Książka dodaje sił i zapału.
Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

7.   Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.

8.   Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.

9.   Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.

10.  Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.